Limited Edition זו מהדורה מוגבלת.
כל בגדי הים תחת הקטגוריה הזו תפורים בכמות קטנה ומוגבלת. כל פריט הוא ייחודי וחד פעמי ואין אפשרות לייצר כמות נוספת מהדגמים מאחר ואין להשיג עוד מהבדים המודפסים האלו.